Jaarplanner schooljaar 2016/2017

September 14-9 Ouderavond voor klas 1 en 2.
  15-9 Ouderavond voor klas 3.
Oktober 5-10 Dag van de leraar - studiemiddag.
Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.
  17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie
  27-10 Studiemiddag. Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.
     
November 14-11 t/m 18-11 I.O.P week. Leerling-ouder-mentorgesprekken op school.
     
December 22-12 Schooldag met een kerstviering en aansluitend een schoolfeest.
  23-12 Leerlingen vrij.
  26-12 t/m 6-1 Kerstvakantie.
     
Januari 25-1 Ouderavond bovenbouwleerlingen
     
     
Februari 20-2 t/m 24-2 Voorjaarsvakantie.
     
Maart 15-3 Open avond.
  21-3 Studiemiddag. Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.
     
     
April 10-4 t/m 14-4 I.O.P week. Leerling-ouder-mentorgesprekken op school.
  17-4 Paasweekend. Goede Vrijdag is géén vrije dag!
  18-4 Ouderavond klas 2: oriëntatie op klas 3
     
Mei 24-4 t/m 5-5 Meivakantie.
                      25-5 en 26-5           Hemelvaart: Lang weekend
     
Juni 5-6 Pinksteren: Lang weekend
  6-6 t/m 23-6 PrO-examens. Praktijkschool-diploma.
     
Juli           
  7-7 Schoolverlatersdag. Speciaal programma met 's avonds diploma/certificaatuitreiking
  13-7 en 14-7 Buitenschoolse activiteiten voor klas 1, 2 en 3.
  17-7 t/m 21-7 Vergader- en activiteitenweek. Leerlingen zijn vrij.
                24-7 t/m 1-9 Zomervakantie.